Badania

Interpretacja! Tak odpowiadam na powtarzające się pytania o to, co mają z sobą wspólnego językoznawstwo, prawo czy sztuka. Tekst – mówiony, pisany, czy multimodalny – istnieje w przestrzeni pomiędzy nadawcą a odbiorcą, twórcą a publicznością, i choć często skupiamy się na jego produkcji, nie mniej istotny jest proces jego rozumienia. Egzegeza, hermeneutyka czy wykładnia prawa – ich wspólnym mianownikiem jest czytanie, rozumienie, interpretowanie. Czytanie, rozumienie, interpretowanie i tworzenie wtórnych tekstów jest również fundamentem przekładu. Prawda, że to wszystko razem idealnie się układa?

W moim dorobku znajdują się więc referaty i publikacje dotykające procesu interpretacji – tekstów, terminów czy pojęć. Ciekawym wyzwaniem łączącym w sobie aspekty mojej ścieżki zawodowej oraz zainteresowań badawczych był dla mnie udział w realizacji grantu NCN na opracowanie wielojęzycznego słownika terminologii związanej z restauracją i konserwacją dzieł sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Więcej o projekcie można dowiedzieć się z poniższego filmu.

Wybrane referaty i publikacje:

 

Referaty:

 

  • 2018. Believe It – Fake Words that Create True Art. Intermedial Communication as a Means of Building Credibility in Damien Hirst’s Unbelievable. IALS Symposium: Text-Image-Music. Crossing the Borders. UJ, Kraków.
  • 2018. Between Verbal-Visual Tautology and Intermedial Translation. Selected Neon Works by Joseph Kosuth. Figurativity and Cognition Workshop. UJ, Kraków.
  • 2015. Citizenship or nationality – which one is my right? On the influence of translation on terminology. The Citizen Project. Mansfield College, Oxford.
  • 2012. Immigrati, Migranti, Clandestini, Profughi, Rifiugiati – A New Wave of North Africans in Italian Press Discourse. 5TH Global Conference on Interculturalism, Meaning and Identity. Praga.
  • 2010. Definicje terminów prawnych w przekładzie – trudności, konwencje i decyzje tłumaczy. VI Konferencja Krakowskiego Towarzystwa TERTIUM „Język trzeciego tysiąclecia”, Kraków
  • 2009. Plain English w legislacji – implikacje dla tłumacza tekstów prawnych na przykładzie australijskiej ustawy podatkowej. Konferencja „Terminologia w teorii i praktyce”. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.