Hi

dr Weronika Sobita

językoznawca | nauczyciel akademicki | tłumacz

Jestem tłumaczką pisemną, przysięgłą i konferencyjną łączącą prowadzenie własnej praktyki z rozwojem naukowym i pracą dydaktyczną na rzecz kształcenia tłumaczy. Po ukończeniu anglistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęłam studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa, których zwieńczeniem była obrona z wyróżnieniem doktoratu zatytułowanego Textualisation as an Interpretative Strategy: Intermediality in Contemporary Verbal-Visual Artistic Texts. W mojej pracy naukowej koncentruję się na zagadnieniach pojawiających się na styku języka z innymi formami ekspresji, w szczególności o charakterze artystycznym. Wpisuje się ona w zakres badań nad szeroko pojętą tekstologią (text studies), intermedialnością i multimodalnością, czerpiąc z tradycji językoznawczej i semiotycznej. Jako praktykująca tłumaczka mam również w swoim dorobku referaty i artykuły naukowe poświęcone przekładowi specjalistycznemu (prawnemu i prawniczemu) oraz specjalistycznej terminologii.

Od lat jestem zaangażowana w kształcenie tłumaczy prowadząc zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wspomaganie rozwoju zawodowego kolegów w ramach różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego. Więcej informacji na temat mojej praktyki tłumaczeniowej znajdziesz tutaj.