Jak ocenić jakość tłumaczenia? Jaki feedback będzie dla adepta zawodu najprzydatniejszy? Przez dwa kolejne dni, 03-04 listopada 2022 r. w Krakowie podczas warsztatów Assessment Literacy Workshop na Uniwersytecie Jagiellońskim zorganizowanych przez CTER rozmawialiśmy o tym, jak wspierać młodych tłumaczy pisemnych w budowaniu ich własnych zawodowych kompetencji. 

.