Dydaktyka

Choć podczas studiów doktoranckich prowadziłam głównie zajęcia z zakresu językoznawstwa (gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, semantyka), dziś moja działalność dydaktyczna koncentruje się przede wszystkim na przedmiotach zawodowych.

Jako współpracownik Katedry Przekładoznawstwa UJ objętej wsparciem dydaktycznym Komisji Europejskiej miałam okazję korzystać ze szkoleń dla nauczycieli przekładu konferencyjnego (Training of Trainers), które pomogły mi podnieść poziom oferowanych studentom zajęć. Ukończyłam również kurs dla amerykańskich ustnych tłumaczy sądowych oparty na uznanym, kanonicznym programie Acebo.

Wraz z rozwojem platform MOOC i kształcenia na odległość zainteresowałam się problematyką projektowania edukacyjnego (Instructional Design). Wiedza i kompetencje zdobyte w tym zakresie pozwoliły mi skorygować i uatrakcyjnić zajęcia uniwersyteckie i znalazły najpełniejsze zastosowanie na rocznym kursie prawa i tłumaczeń prawniczych organizowanym przez Szkołę Tłumaczy Textem, który miałam przyjemność przez kilka lat prowadzić (kurs w dalszym ciągu jest w ofercie i bardzo go polecam). Obecnie kilka razy w roku prowadzę krótsze szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego, przeznaczone głównie dla instytucji i zespołów in-house.

Wykaz kursów uniwersyteckich:

Descriptive Grammar (studia I stopnia)

Contrastive Grammar (studia I stopnia)

Advanced Semantics (studia II stopnia)

Warsztaty tłumaczeniowe – tłumaczenie tekstów prasowych i użytkowych (studia II stopnia)

Tłumaczenia uwierzytelnione, notarialne i sądowe (studia podyplomowe)

Tłumaczenie ustne w postępowaniu sądowym (studia podyplomowe)

Tłumaczenie ustne w postępowaniu przygotowawczym (studia podyplomowe)

Notacja w tłumaczeniu konsekutywnym (wykład, studia podyplomowe)

 

Kursy i szkolenia otwarte:

Obecnie brak. Zapytaj o szkolenie zamknięte.