Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych jest jedyną polską organizacją zrzeszającą wyłącznie zawodowych tłumaczy konferencyjnych. Przyjęcie w poczet członków PSTK to gwarancja uznania kwalifikacji zawodowych tłumacza i jego profesjonalnej, etycznej postawy wobec Klientów i Kolegów. Tym większym zaszczytem było dla mnie dołączyć decyzją Walnego Zgromadzenia do grona członków Zarządu Stowarzyszenia. To dla mnie ogromne wyróżnienie i wielka radość, że reprezentując PSTK mogę przyczyniać się do podnoszenia standardów pracy i obsługi na naszym konferencyjnym rynku.

.